Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση

Το γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης αυτής επικεντρώνεται σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία και μετάδοση ηχητικών και οπτικών σημάτων,  και αφορούν  μια πληθώρα επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενσωματώνουν τον ήχο, την εικόνα, το λόγο και τη μουσική ως αντικείμενο των ερευνών και της πρακτικής τους. Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε ειδικότητες πτυχιούχων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας οπτικοακουστικού υλικού.

Μαθήματα 1ου εξαμήνου – Υποχρεωτικά

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1001 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ (ΟΡΑΣΗ, ΑΚΟΗ, ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)
ΔΜ1002 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
ΔΜ1003 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΔΜ1004 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ-ΔΙΕΠΑΦΩΝ (GUI/WEB)
ΔΜ1005 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΜ1006 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

 

Μαθήματα 2ου εξαμήνου – Υποχρεωτικά

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1001 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΜ1002 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΜ1003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΜ1004 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Μαθήματα Επιλογής (2 μαθήματα)

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες
ΔΜ1001 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΜ1002 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΜ1003 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ
ΔΜ1004 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΜ1005 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ

 

Περιγραφές μαθημάτων

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ (ΟΡΑΣΗ, ΑΚΟΗ, ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ)

Μέσα από θεμελιώδεις έννοιες των Γνωσιοεπιστημών (Ψυχολογία, Γλωσσολογία, Επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, Φιλοσοφία και Νευροεπιστήμη) το μάθημα πραγματεύεται κοινές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ανθρώπινης κατ’ αίσθηση αντίληψης και της τεχνητής αντίληψης, όπως αυτή υλοποιείται στο πεδίο των νοημόνων συστημάτων. Ειδικότερα, με τη βοήθεια μιας κοινής αναλυτικής θεώρησης -αυτής της επεξεργασίας των πληροφοριών- επιχειρείται η κατανόηση  του τρόπου με τον οποίο η ανθρώπινη αντίληψη, και τα τεχνητά νοήμονα συστήματα προσλαμβάνουν, επεξεργάζονται και αναπαριστούν πληροφορία από το περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στο ακουστικό και οπτικό πεδίο της αντίληψης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες για θέματα που αφορούν όλο το μήκος της ηλεκτρακουστικής αλυσίδας καταγραφής και μετάδοσης ήχου, όπως: – Ακουστική και τεχνολογία στούντιο – Τεχνολογία και μέθοδοι ηχητικής λήψης – ηχογράφησης – Επεξεργασία και μετα-παραγωγή ήχου (συναρμογή-μοντάζ) –ηχητική εκπομπή – μετάδοση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες σε θέματα καταγραφής, επεξεργασίας και διαχείρισης ακίνητων και κινούμενων εικόνων (βίντεο), καθώς και στο γραφιστικό σχεδιασμό: – Βασικές αρχές εικόνας, φωτογραφίας και βίντεο – Τεχνολογία και μέθοδοι εικονοληψίας – Γραφιστικός σχεδιασμός – κινούμενα γραφικά – Επεξεργασία και μετα-παραγωγή εικόνας και βίντεο (σύνθεση, συναρμογή – μοντάζ) –Ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή – πολυμεσική μετάδοση.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ-ΔΙΕΠΑΦΩΝ (GUI/WEB)

Οι Διδακτικές ώρες του μαθήματος χωρίζονται σε μια Θεωρητική και μια Πρακτική Ενότητα.    Η Θεωρητική περιλαμβάνει παρουσιάσεις που αφορούν την: 1. Οπτική Επικοινωνία, όπως αυτή έχει εξελιχθεί κατά την Κλασσική, Μοντέρνα, Μεταμοντέρνα αλλά και Σύγχρονη περίοδο του Οπτικού Πολιτισμού (με παραδείγματα από τις Εικαστικές Τέχνες της πρώιμης Βιομηχανικής Επανάστασης, του Bauhaus, των Μεταπολεμικών αλλά και Σύγχρονων ετών). 2. Ανάλυση των Χρωματικών Συστημάτων (υπό το πρίσμα των Οπτικών Τεχνών, των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και των Ψυχολογικών  και Κοινωνιολογικών Ερευνών). 3. Αλφάβητο και Τυπολογία του (Ιστορική αναδρομή της χρήσης των Γραμμάτων από την Αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας, Κατηγορίες, Χρήση και Εικαστικές λύσεις). 4. Παραδείγματα Στρατηγικών Οπτικής Επικοινωνίας από το Διαδίκτυο. Η Πρακτική Ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή των παρουσιασθέντων Κατηγοριών και Τυπολογιών των Εικαστικών Στοιχείων που είναι απαραίτητα για την Σχεδίαση ενός συγκεκριμένου προς διεκπεραίωση  Διαδικτυακού Τόπου (σε επίπεδο σελίδας αλλά και συνόλου του δικτυακού τόπου), υπό το πρίσμα της Οπτικής Επικοινωνίας αλλά και των τεχνικών Γραφιστικής Σχεδίασης, με στόχο την επίτευξη της ιδανικής διεπαφής με τον χρήστη.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Σύγχρονες τεχνικές τεκμηρίωσης, διαχείρισης, και ανάκτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω κατάλληλων δομών μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων ανάλυσης (features) που προέρχονται από το ίδιο το περιεχόμενο. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για τη σημασιολογική επεξεργασία και ταξινόμηση των οπτικοακουστικών πληροφοριών. Υβριδικά /πολυτροπικά συστήματα αναζήτησης, συσχέτισης, ανάκτησης και ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων βάσει περιεχομένου (content-based). Μέθοδοι σύνοψης (highlighting) και σημασιολογικής παρουσίασης οπτικοακουστικού περιεχομένου και δη πολυκαναλικών καταγραφών μεγάλης διάρκειας.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα και την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των διδασκομένων αναφορικά με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διεπαφών χρηστών για την υποστήριξη διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις χρηστών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού διεπαφών χρηστών β) Αναλύουν τις διαθέσιμες μεθοδολογίες και τις αντίστοιχες τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή γ) Σχεδιάζουν μια διεπαφή χρήστη που να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις χρηστών d) Μπορούν να προγραμματίζουν διάφορα είδη διεπαφών χρηστών e) Έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των διεπαφών χρηστών καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογιών αλληλεπίδρασης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές σε θέματα: – Προ-παραγωγής – Παραγωγής – Μετα-παραγωγής – Υποτιτλισμού, οπτικοακουστικών εφέ και γραφικών – Σχεδιασμού ήχου – Τελικής διαμόρφωσης, συμπίεσης και μετάδοσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές στα ακόλουθα: – Ανάλυση προδιαγραφών περιεχομένου και εφαρμογής – Σχεδιασμός δομών περιεχομένου, σεναρίων πλοήγησης βασικών οθονών προβολής και λειτουργιών διάδρασης – Ανάπτυξη: συγγραφή πολυμεσικού τίτλου – Εκσφαλμάτωση – προκαταρκτική αξιολόγηση – Τελική διαμόρφωση και διανομή της πολυμεσικής εφαρμογής – Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης του έργου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ραγδαία εξέλιξη της μουσικής τεχνολογίας με τη χρήση των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων και των υπολογιστών στην πολυκάναλη ηχογράφηση, έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μουσική παραγωγή. Το εξαμηνιαίο  μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της μουσικής παραγωγής και της μουσικής επένδυσης κινούμενης εικόνας όπως: Αρχιτεκτονική και συνδεσμολογίες συστημάτων MIDI & Digital Audio. Λογισμικό και τεχνικές πολυκάναλης ηχογράφησης. Ψηφιακή επεξεργασία του ήχου. Τεχνικές mixing & mastering. Μουσική επένδυση κινούμενης εικόνας, γραφικών και σχεδίων.

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο  μάθημα αυτό μελετάται και προσεγγίζεται διεπιστημονικά  η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξετάζεται ο τρόπος ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης και τα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Διερευνώνται τα μαθησιακά στιλ των εκπαιδευομένων και παρουσιάζονται σενάρια και μοντέλα ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και συζητούνται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα τους.

Παράλληλα παρουσιάζονται και εξετάζονται τα εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα στην εκπαίδευση και γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική τους εξέλιξή. Παρουσιάζεται η πλατφόρμα Moodle, η οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια μέχρι το τέλος του μαθήματος για εκπαιδευτικές εφαρμογές μαζί με άλλα εργαλεία σύγχρονης κι ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος απαιτεί κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων, ενώ στη συνέχεια καλούνται οι συμμετέχοντες να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που διδάχθηκαν και με τις γνώσεις που απέκτησαν να σχεδιάσουν μια μαθησιακή ενότητα, η οποία περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό για συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μέθοδοι και πρακτικές αξιολόγησης της γνησιότητας ψηφιακού περιεχομένου με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών παραποιήσεων (content alteration /tampering) που συνδέονται με το ανεπιθύμητο φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων (fake news). Ανάλυση σχετικών στρατηγικών και αλγορίθμων ανάλυσης κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο και σύνθετων /μη γραμμικών δομών πολυμέσων με περισσότερες από μία μορφές περιεχομένου. Προσεγγίσεις εντοπισμού πιθανών μηνυμάτων /πληροφοριών που δημιουργούνται αυτόματα από μηχανές (machine generated content). Παραδείγματα, εφαρμογές και εργαλεία της «Ψηφιακής Εγκληματολογίας» (Digital Forensics), και αντίμετρα /πολιτικές συγκάλυψης των παραποιήσεων περιεχομένου (anti- or counter-forensics).

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων με στόχο τον σχεδιασμό και την εκτέλεση νέων μορφών οπτικοακουστικής δημιουργίας. Παρουσίαση ιστορικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων ζητημάτων (δημιουργικών και τεχνολογικών) όπως οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις και διαδραστικά μέσα με αντικείμενο την τέχνη (και ευρύτερα τη δημιουργική έκφραση), διαμόρφωση ηχητικών περιβαλλόντων /ηχοτοπίων, ψηφιακή σύνθεση εικονικών περιβαλλόντων κ.ά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

Ανίχνευση και αξιολόγηση των δικαιωμάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας και διανομής προστατευόμενου περιεχομένου στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα. Εισαγωγή στο γενικό δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ανάλυση ζητημάτων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα της πληροφορικής, του διαδικτύου και των νέων μέσων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι διδασκόμενοι με συσκευές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΕΠ) και να αποκτήσουν αντίστοιχη γνώση που να αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΕΠ και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά, με τη χρήση τεχνολογιών οπτικής, απτικής και ακουστικής αναπαράστασης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες συσκευές εισόδου και εξόδου εικονικής πραγματικότητας, καθώς και τις πιθανές χρήσεις τους. β) Κατανοούν τις αρχές των τεχνολογιών οπτικής, απτικής και ακουστικής αναπαράστασης για την υποστήριξη τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. γ) Είναι σε θέση να μοντελοποιούν αντικείμενα και περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας δ) Κατανοούν τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας μέσω της χρήσης συσκευών εικονικής πραγματικότητας και μέσω έξυπνων φορητών συσκευών. ε) Αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Εικονικής /Επαυξημένης Πραγματικότητας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ

Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, αναλύουν, και να επεξεργάζονται βασικές παραμέτρους των σημάτων φωνής. Επιπλέον είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να προτείνουν βασικούς τρόπους επεξεργασίας και ανάλυσης φωνής για συγκεκριμένα προβλήματα, π.χ. αναγνώριση φωνημάτων. Τέλος είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας της φωνής και της σύνδεσής της με τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.