Δίδακτρα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα καταβάλλονται δίδακτρα ανά εξάμηνο. Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 650 ευρώ ανά εξάμηνο.